štvrtok 8. októbra 2015

Božie prísľuby

Keď si prečítame Ž 38, kde žalmista popisuje hroznú situáciu, v ktorej sa nachádza, cítime úzkosť, ktorú prežíva, akoby vystupovala z riadkov a stávala sa hmatateľnou. Prichádza k nám ako námraza a  postupuje od končekov prstov stále ďalej. Nie len preto, že žalmista je výborný rozprávač, a to, čo prežíva, farbisto a živo popisuje, ale hlavne preto, že to, o čom hovorí, je nám veľmi blízke. Denne zažívame situácie, v ktorých sa cítime celkom bezmocní, keď sa zdá, že pre veci a ľudí, na ktorých nám veľmi záleží, nevieme nič urobiť, sme sklamaní a znechutení správaním najbližších, zažívame nepochopenie od ľudí, s ktorými pracujeme a nemáme silu im nič vysvetľovať, cítime sa zranení, chorí, unavení, zavalení ťažkosťami, vecami, ktoré sa komplikujú, nenaplnenými túžbami, neschopní reagovať s láskou, stále sa snažiť bez nároku na to, aby sme videli ovocie. Vieme dobre, že žalmista nepreháňal.

A napriek tomu, znova a znova narážame v Písme na veľké Božie prísľuby. Boh chce, aby tento náš život bol miestom jeho zjavenia. Zjavenia jeho dobroty, veľkého milosrdenstva a moci. Prísľuby Biblie nemajú a nemôžu byť len pekné, no mŕtve slová, s ktorými všetci súhlasíme, ale ktoré nemajú na náš život žiaden vplyv. Slová o tom, že sme Božie deti, ktorým dobrý Otec dá všetko, o čo budú prosiť (Jn 14, 14), deti Kráľa, ktorých meno má vyryté v dlani (Iz 49, 16), na ktorých záleží, o ktorých sa stará ten, ktorému nič nie je nemožné (Lk 1, 37), si nemôžeme prečítať ako jedne z mnohých a ďalej si žiť rovnako ako dovtedy. Boh chce, aby sme neustále hľadali jeho tvár (Ž 27, 8), aby sme s vierou stáli na jeho prísľuboch, aby sme túžili po jeho Duchu, ktorý môže oživiť a premeniť čokoľvek, aby sme očakávali, že ukáže svoju moc. Chce, aby sme prosili a aby nám tak mohol dať (Mt 7, 7), aby sme boli tí, ktorí sa postavia do trhliny za ľud (Ezch 22, 30). Prísľuby Písma sú prísľuby, ktoré Boh dáva každému z nás. A on je verný Boh. Veľakrát to dokázal a dokáže to znova. Je Bohom zázrakov, ktorý nás chce za partnerov pri ich uskutočňovaní tu a teraz a veľmi túži, aby vďaka tomu, že budeme poznať jeho srdce, žiť život s ním, s dôverou vytrvalo prosiť a s odvahou mu odovzdávať všetko, čo žijeme, sa stále viac diala v tomto svete jeho vôľa – aby stále viac bolo, ako v nebi, tak i na zemi. Buďme ochotní prijať toto pozvanie, hoci to bude stáť veľa. Veď Boh dal všetko, dal svojho Syna, aby ho pre nás získal a urobil možným.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára